Makipag-ugnayan sa amin

Mayroon bang isang tukoy na tanong na wala sa aming mga FAQ?
Hilingin sa amin gamit ang form sa ibaba:

Lakas na Ibigay,
ABMDR National Office

Antas 4, 727 George Street, Haymarket NSW 2000

PO Box K358 Haymarket NSW 1240

sumali sa@strengthtogive.org.au