Isa ka bang blood stem cell donor na naghahanap upang i-update ang iyong mga detalye o makipag-ugnayan sa amin? Pindutin dito.
Tingnan ang mga mensaheng ipinadala ng mga tatanggap sa mga donor

I-update ang iyong mga detalye

Paano i-update ang iyong mga detalye

Kung naitugma ka sa isang pasyente, kakailanganin naming makipag-ugnayan sa iyo nang mabilis; kaya naman mahalagang panatilihing updated ang iyong impormasyon. Ang Kasalukuyang Lakas na Ibigay/ABMDR donors ay maaaring magsabi sa amin ng mga pagbabago sa kanilang address, numero ng telepono o email – o kung ayaw na nilang manatili sa registry.

Mangyaring i-click ang link sa ibaba upang baguhin ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnayan o ipaalam sa amin na gusto mong alisin sa pagpapatala.